Đoàn công tác của Tổng Cục Quản lý thị trường làm việc tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng

Đánh giá việc thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng

Ngày 08/10/2020 Đoàn công tác của Tổng Cục Quản lý thị trường gồm có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng Cục trưởng, cùng với đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính và Cục Nghiệp vụ làm việc với Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi làm việc Đồng chí Kiều Xuân Việt – Quyền Cục trưởng báo cáo với Đoàn công tác của Tổng Cục QLTT sơ bộ một số công việc trọng tâm đã đạt được trong 9 tháng năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng. Tổng số: 1.034 vụ ( trong đó có 569 vụ việc kiểm tra theo kế hoạch, 465 vụ việc kiểm tra đột xuất). Tổng số thu nộp NSNN trong kỳ: 3.674.627.000 đồng; báo cáo tóm tắt về công tác tổ chức cán bộ và một số vụ việc vi pham về hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng…điển hình mà Cục đã đạt được như: về phân bón, thuốc lá điếu nhập lậu, xăng dầu, về ATVSTP. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân và một số vùng sâu, vùng xa chưa có wifi còn gặp nhiều khó khăn trong cập nhật thông tin. Cục  còn một số khó khăn như: Trụ sở làm việc và cơ sở vật chất còn nghèo nàn, (văn phòng Cục, Đội QLTT số 1, 4 và 5), phần mềm INS còn bị lỗi chưa cập nhật đúng theo quy định, công tác kiểm tra Thương mại điện tử còn hạn chế…

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường đã ghi nhận kết quả đạt được của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng trong 9 tháng đầu năm 2020 theo báo cáo và công tác phối kết hợp với các Sở ban ngành mang lại kết quả cao. Tuy nhiên biên chế còn ít, địa bàn rộng, chủ yếu là vùng sâu, vùng xa nhưng công chức, người lao động của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng đã rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng Cục QLTT giao. Đồng thời chỉ đạo Cục QLTT một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả…; về công tác ATTP thực hiện theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác kiểm tra mặt hàng phân bón; thực hiện nghiêm công tác chống dịch Covid 19; thực hiện quyết liệt Quyết định số 3972/QĐ-TCQLTT ngày 29/11/2019 của Tổng Cục Quản lý thị trường; thực hiện chỉ thị số 14 và 23 của Bộ Công Thương trong công tác thực thi công vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong sản xuất, kinh doanh cho các đối tượng kinh doanh, hoạt động thương mại và ký cam kết; tăng cường nghiên cứu, học tập, tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

 Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng Cục trưởng, Đồng chí Kiều Xuân Việt – Quyền Cục trưởng sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai một số công việc trọng tâm trong thời gian tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Trương Văn Hải
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng

Bình luận