Cục QLTT Lâm Đồng ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với các cơ sở kinh doanh bánh trung thu, đồ chơi trẻ em năm 2020

Kế hoạch kiểm tra chuyên đề kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, đồ chơi trẻ em năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng

Ngày 4/9/2020, Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, đồ chơi trẻ em năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 59/QĐ-CQLTT ngày 4/9/2020 của Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng

/documents/47453/19475190/59+-+chuy%C3%AAn+%C4%91%E1%BB%81+b%C3%A1nh+trung+thu+v%C3%A0+%C4%91%E1%BB%93+ch%C6%A1i+tr%E1%BA%BB+em+2020.pdf/2db6a0f4-7209-4065-8ae7-f3d50a557222

Bùi Ngọc Anh
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng

Bình luận