Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính, Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 02 tháng 02 năm 2021 tại Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng, Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Phạm Thị Thúy Hường – Kiểm soát viên Phòng Tổ chức – Hành chính.

Tham dự buổi lễ có sự có mặt của đồng chí Kiều Xuân Việt – Bí thư Đảng ủy, Q. Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Chế Thị Kim Cương – Phó Bí thư Đảng ủy, P. Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí là Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng và toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính.

( Hình ảnh Hội nghị)

Thay mặt Chi bộ đồng chí Đoàn Khắc Trường – Bí thư Chi bộ đọc Quyết định số 169-QĐ/ĐUK ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Ban thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng về việc kết nạp quần chúng ưu tú Phạm Thị Thúy Hường vào Đảng Cộng sản Việt Nam và trao Quyết định cho đồng chí Hường.

( Hình ảnh đồng chí Đoàn Khắc Trường tại Hội nghị)

Thay mặt Đảng ủy đồng chí Chế Thị Kim Cương – Phó Bí thư Đảng ủy, P. Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng chúc mừng đồng chí Hường được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời giao nhiệm vụ cho đồng chí Hường trong thời gian 12 tháng thử thách sắp tới cần nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu hơn nữa hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao để chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trang trọng, tập trung buổi lễ kết nạp Đảng viên mới đã thành công tốt đẹp.

( Một số hình ảnh tại Hội nghị)
Đoàn Khắc Trường
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng

Bình luận