Kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lâm Đồng

Kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lâm Đồng

Ngày 12/01/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 64/QĐ – UBND về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lâm Đồng (BCĐ 389 tỉnh).

Theo đó đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh, đồng chí Kiều Xuân Việt – Q. Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng là Phó trưởng ban thường trực, ngoài ra còn có 04 đồng chí là Phó Trưởng ban gồm: Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Tài Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và 16 đồng chí khác đại diện cho khác Sở, Ban, Ngành trong tỉnh là Ủy viên.

Đây cũng là Quyết định mang tính bước ngoặt khi chuyển Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh từ Sở Công thương tỉnh sang Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng. Trong thời gian tới Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng sẽ tham mưu việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh cũng như kiện toàn lại Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 389 tỉnh cho phù hợp với tình hình mới.

Chi tiết Quyết định số 64/QĐ – UBND ngày 12/01/2021 tại đây

Đoàn Khắc Trường
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng

Bình luận