Tăng cường kiểm tra, xử lý đối với hoạt động kinh doanh Xăng dầu

Lâm Đồng tăng cường kiểm tra, xử lý đối với hoạt động kinh doanh Xăng dầu trong năm 2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh Lâm Đồng, Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt tình hình thị trường nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Trong thời gian qua, qua công tác nắm tình hình các Đội QLTT trực thuộc đã phát hiện một số doanh nghiệp kinh doanh Xăng dầu có hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết... Các đội QLTT đã xây dựng phương án kiểm tra đột xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đối với một số Doanh nghiệp kinh doanh Xăng dầu trên địa bàn TP. Bảo Lộc, H, Đức Trọng và H. Bảo Lâm, đã phát hiện 07 doanh nghiệp có hành vi vi phạm: Kinh doanh xăng dầu khi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã hết hạn; không niêm yết giá bán xăng dầu; Bán cao hơn giá niêm yết do thương nhân đầu mối quy định... đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền: 351.150.000 đồng ( Ba trăm năm mươi mốt triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng./.)  truy thu số tiền thu lợi bất hợp pháp: 32.644.000 đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 1 đến 3 tháng đối với các Doanh nghiệp có hành vi phạm hành chính.

Trong thời gian tới Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng vẫn tiếp tục triển khai nhiều biện pháp hơn nữa nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu nhằm bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh doanh, người tiêu dùng và toàn thể nhân dân.

( Một số hình ảnh liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý)

Đoàn Khắc Trường
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng